Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje na temat projektu RPO WL 2014-2020

Utworzono dnia 01.01.2020
Czcionka:

Projekt 11.1 Ekspress do pracy RPO WL 2014 - 2020

Wartość projektu: 1 898 400,00 zł w tym dofinansowanie UE: 1 613 400,00 zł wkład własny: 285 000,00

Grupę docelową w ramach proj.stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Spiczyn, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnościami (w tym osób z zaburzeniami psychicznymi) (40 osób: 25K/15M) Są to os.dorosłe, z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.z2016r.poz.546), wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym oraz ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowo-społecznej

Do projektu mogą przystąpić osoby spełniające kryteria: osoby zamieszkałe w Gminie Spiczyn osoby z niepełnosprawnościami (w tym/lub z zaburz.psychicznymi)tj.osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. w chwili przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia oraz są klientami pomocy społecznej, dla których świadczona jest praca socjalna.

Wsparcie w ramach projektu:

Zadanie 1: Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy: diagnoza zaburzeń psychicznych, doradztwo zawodowe, diagnoza psychologiczna,mentoring,coaching, warsztaty.

Zadanie 2: Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący:warsztaty, treningi, szkolenia w zakresie kwalifikacji/kompetencji zawodowych

Zadanie 3: Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo pracy i płatne staże (ok 1400,00 zł / mc x 6 mc)

Zadanie 4: Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne Cel RPO WL 2014-2020 zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań na rzecz uczestników projektu. Nastąpi zintegrowanie uczestników z rynkiem pracy oraz integracja społeczna w oparciu o programy społeczne, edukacyjne, zawodowe i zdrowotne.

 

Więcej informacji pod adresem:  https://www.fundacjawspolnota.pl/edp

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 112

W poprzednim tygodniu: 134

W tym miesiącu: 200

W poprzednim miesiącu: 573

Wszystkich: 33169